ประวัติ บริษัท ไอคอน ริช เอ็นจิเนีย จำกัด

บริษัท ไอคอน ริช เอ็นจิเนีย จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2547 และได้ดำเนินธุรกิจด้าน อุตสาหกรรมแม่เหล็กในประเทศไทย มาถึงปัจจุบัน บริษัทฯ มีมาตรฐานและประสบการณ์ในด้านการผลิตและจำหน่ายสินค้าแม่เหล็กทุกชนิดโดยนำเข้า Magnetic Raw Material คุณภาพสูงจากต่างประเทศ ซึ่งผ่านมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 โดยทางบริษัทฯ จะเป็น ผู้ผลิต ออกแบบ และสร้างประกอบ สินค้าแม่เหล็กทุกชนิดเอง โดยมีทีมงานวิศวกร ผู้ชำนาญงานควบคุมการผลิตสินค้าแต่ละชนิดทุกขั้นตอน ซึ่งสินค้า แม่เหล็กของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับในเรื่องของราคาและคุณภาพสินค้าในอุตสาหกรรมต่างๆเป็นอย่างมาก สินค้าแม่เหล็กทุกชนิด ของทางบริษัทฯ จะทำการทดสอบคุณภาพก่อน ด้วยอุณหภูมิจาก สภาพแวดล้อม รวมถึงความทนทานจากการใช้งานจริง และทำการตรวจสอบวัดค่าความแรงของแม่เหล็ก ( Gauss Strength ) พร้อมออกใบรับรองคุณภาพ ด้วยเครื่องมือวัด ( Gauss/Tesla Meter ) ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดที่ได้การรับรองคุณภาพ ( Certificate of Calibration ) ที่สูงสุดในประเทศไทย จากทางสถาบัน TECHNOLOGY PROMOTION ASSOCIATION ( THAILAND – JAPAN ) และทางบริษัทฯ นั้น ยังได้การรับรองคุณภาพมาตรฐานสูงสุด ISO/IEC 17025 – 2005 & ANSI/NCSL Z540-1-1994 ในหมวดของเครื่องมือวัด ( Magnetic Quantities ) จากทางสถาบัน TEKTRONIX SERVICE SOLUTIONS ( Orlando , Florida , USA.) ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่ผลิตและจำหน่ายแม่เหล็กเพียงรายเดียวในประเทศไทยที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานนี้ โดยนโยบายของบริษัทฯ นั้นมุ่งเน้นและให้ความสำคัญในทุกองค์ประกอบของกระบวนการผลิตก่อนส่งถึงมือลูกค้า ทั้งนี้เพื่อให้สินค้าที่ออกมา มีคุณภาพและเหมาะสมกับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ และให้ได้ประสิทธิภาพจากการใช้งานสูงสุด

บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในส่วนของงานด้านบริการ เช่น การออกแบบ การติดตั้ง และการซ่อมบำรุงสินค้า รวมทั้งบริการตรวจสอบวัดค่าความแรงของแม่เหล็กพร้อมออกใบรับรองคุณภาพ ทางบริษัทฯ ได้จัดทีมงานวิศวกรและช่างเทคนิคมืออาชีพไว้สำหรับรองรับความต้องการของลูกค้าอย่างเพียงพอ ดังนั้น ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ได้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และมาตรฐานออกสู่ตลาด มีวิศวกรและช่างเทคนิคมืออาชีพ รวมทั้งมีบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม

คณะผู้บริหาร
บริษัท ไอคอน ริช เอ็นจิเนีย จำกัด